baner drugi numer Custodia

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się drugi tom publikacji „Custodia. Rocznik Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim”.
„Do drugiego numeru rocznika zaprosiliśmy ekspertów zewnętrznych zajmujących się na co dzień pracą naukową i badawczą oraz realizujących ambitne projekty, z których wszyscy czerpiemy. Jesteśmy zaszczyceni, że na łamach naszej publikacji będą mogli Państwo przeczytać artykuły dr Kingi Zamelskiej-Monczak z poznańskiego oddziału PAN, współpracującej z naszym muzeum w Santoku, prof. Krzysztofa Stefaniaka, paleozoologa z Uniwersytetu Wrocławskiego zajmującego się słynnym gorzowskim nosorożcem Stefanią, czy dra Jarosława Lewczuka i Henryka Kustosza, którzy podzielili się wynikami badań we wnętrzu remontowanego po pożarze kościoła katedralnego w Gorzowie. (…)Zapraszam do lektury i dialogu, bo muzeum to my wszyscy!” (fragment wstępu dyrektor Ewy Pawlak).
Drugi tom publikacji „Custodia. Rocznik Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim” można pobrać tutaj: Custodia tom 2

SPIS TREŚCI

Ewa Pawlak – Muzeum to my wszyscy!

Artykuły

Krzysztof Stefaniak, Adam Kotowski, Urszula Ratajczak, Ryszard Krzysztof Borówka, Michał Tomczak, Renata Stachowicz-Rybka, Magdalena Moskal-del Hoyo, Anna Hrynowiecka, Witold Paweł Alexandrowicz, Artur Sobczyk – Odkrycie i badania szkieletu nosorożca Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) z Gorzowa Wielkopolskiego wraz z unikalnym zespołem osadów

Kinga Zamelska-Monczak – Początki lewobrzeżnego Santoka we wczesnym średniowieczu, czyli od najstarszej osady do pobudowania grodu

Henryk Jan Kustosz, Jarosław Lewczuk – Badania archeologiczno-architektoniczne wewnątrz kościoła katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim, sezon 2019

Agnieszka Dębska – Maria Sibylla Merian (1647–1717)

Mirosław Pecuch – Młyn Górny w Bogdańcu – pamiątka myśli technicznej i ducha ludzkiego

Jan Zalewski – Ciekawy zabytek z interesującą metryką w zbiorach muzealnych. Karabin Dreyse wz. 62 wyprodukowany w Suhl

Amelia Macioszek – Symbolika bambusa i smoka – przykład sztuki chińskiej w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

Komunikaty

Stanisław Sinkowski – Badania archeologiczne na ulicy Władysława Sikorskiego i Bolesława Chrobrego w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2019

Amelia Macioszek – Porcelitowe naczynia z 11 manufaktur

Muzealne skarby

Małgorzata Pytlak – Askos – naczynie na oliwę i krater kolumienkowy – naczynie do mieszania wina z wodą

Paweł Kaźmierczak – Szóstak koronny. Pierwszy wpis do ksiąg muzealnych

Izabela Ignatowicz – Zawieszka kamienna w złotej oprawie

Mirosław Pecuch – Hunia męska

Mirosław Pecuch – Krzesło weselne

Agnieszka Dębska – Sztych z widokiem Gorzowa

Janusz Michalski – Dzbanek z serwisu ze scenami z bajek Ezopa

Janusz Michalski – Kredens późnorenesansowy

Varia

Henryk Maciej Woźniak – Dzień Pamięci i Pojednania. O genezie idei, która stała się fundamentem gorzowskiej tożsamości

Krzysztof Jędrzejczak – Cebule w świecie malarskim Marka Oberländera

Lech Dominik – Trudna droga twórców fotografii w 2. połowie XX wieku w Polsce od adepta do artysty. Przyczynek do twórczości Waldemara Kućki

Małgorzata Pytlak – „Nie święci garnki lepią. Opracowanie i publikacja późnośredniowiecznego warsztatu garncarskiego ze Smolnicy”. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych oraz budżetu Muzeum Lubuskiego”

Wioletta Amanowicz, Hanna Kotas, Małgorzata Ziętek – Muzealny rok edukacyjny

Kalendarium

Aleksandra Widziak – Zofia Nowakowska – biografia

Serdecznie zachęcamy do lektury oraz do obejrzenia zwiastuna !