grafika promująca Lubuski Konkurs Fotograficzny

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Regnalne Centrum Animacji Kultury zapraszają dzieci i młodzież do udziału w drugiej edycji Lubuskiego Konkursu Fotograficznego w ramach Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim.

Lubuski Konkurs Fotograficzny odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

  • I kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (rocznikowo)
  • II kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (rocznikowo)
  • III kategoria wiekowa: od 16 do 19 roku życia (rocznikowo)

Temat: NIEMOŻLIWE – Podobno wszystko jest możliwe pod pewnymi warunkami. Ale czy na pewno? Stwórz swoją interpretację tematu.

Termin nadsyłania prac: 25 marca 2022 roku

Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury.

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę fotograficzną na zadany temat oraz wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI_1qX3FPwCZ1YFCQ5V0Kd3MeRDew6aHldCnaCTCFCOphl2g/viewform

Prosimy o przesyłanie zdjęć w formacie *.jpg w jakości nie mniejszej niż 5 Mpx. wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem o przekazaniu praw autorskich na adres:

konkursmuzeumlubuskie@gmail.com

Szczegóły Lubuskiego Konkursu Fotograficznego dostępne są na stronie:

http://rcak.pl/pro-arte/lubuski-konkurs-fotograficzny/

Regulamin konkursu oraz wymagane załączniki znajdują się poniżej:

REGULAMIN LUBUSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZGODA REPREZENTUJĄCEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3 – ZGODA UCZESTNIKA

ZAŁĄCZNIK NR 4 – ZGODA UCZESTNIKA DOROSŁEGO

ZAŁĄCZNIK NR 5 – OŚWIADCZENIE PRZEKAZANIA PRAW AUTORSKICH