Grafika promująca Europejski Dni Dziedzictwa 2023

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, którego celem jest promocja dziedzictwa kulturowego. W Polsce Europejskie Dni Dziedzictwa organizowane są od 1993 roku. Corocznie w całym kraju, podczas dwóch wrześniowych weekendów, udostępniane są nieodpłatnie do zwiedzania liczne zabytki oraz inne dobra kultury. Ponadto organizowane są wykłady, prelekcje, wystawy oraz imprezy towarzyszące. Wydarzenia skierowane są do szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców. Dzięki temu uczestnicy mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego swojego regionu.
Muzeum Lubuskie od wielu lat włącza się w organizację wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

9 września (sobota), godz. 10:00 – 18:00

SPICHLERZ
ul. Fabryczna 1-3, Gorzów Wielkopolski

„Tradycja w kruszcu wybita”
Prezentacja monet i medali oraz wykład z okazji 340-lecia Odsieczy Wiedeńskiej.

12:00 | „Jak to z królem było – historia Jana III Sobieskiego” – wykład Łukasza Zborowskiego z Działu Historii i Sztuki Muzeum Lubuskiego

10:00 – 18:00 | zwiedzanie ekspozycji stałych

10:00 – 18:00 | zwiedzanie wystaw czasowych „Wartownik rzeczki czasu – 300 lat gorzowskiego Spichlerza” oraz „Morskie opowieści w malarstwie Grzegorza Nawrockiego”

9 września (sobota), godz. 10:00 – 13:00

MUZEUM GRODU SANTOK
ul. Wodna 2a, Santok

„Zmieniający się krajobraz kulturowy na przykładzie miejscowości gminy Santok”
Spotkanie konwersatoryjne połączone ze zwiedzaniem wystawy czasowej „Połączeni dziedzictwem. Pozdrowienia z Santoka i okolic”.
Uczestnicy wysłuchają wystąpienia streszczającego wyniki badań terenowych przeprowadzonych w latach 2011-2012 w ramach pracy magisterskiej przez etnolożkę Kamilę Dzwonkowską. Całość zakończy dyskusja na temat zmian zachodzących w krajobrazie poszczególnych miejscowości z terenu gminy Santok.

16 września (sobota), godz. 12:00 – 13:30

ZESPÓŁ WILLOWO-OGRODOWY
ul. Warszawska 35, Gorzów Wielkopolski

„Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń. Reneta landsberska – gorzowska”
Reneta Landsberska dziś jest sztandarowym produktem regionalnym promującym Gorzów Wielkopolski. Jak doszło do jej ponownego odkrycia? Jaka jest jej historia? Jaka jest jej rola w procesie integracji dawnych i obecnych mieszkańców?
Zapraszamy na bogato ilustrowaną prelekcję Ryszarda Bronisza „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń. Reneta landsberska – gorzowska”.