Fotografia Spichlerza z podpisem jubileuszowym z okazji przypadającego w 2023 roku 300-lecia istnienia

Spichlerz to jeden z najważniejszych obiektów zabytkowych w Gorzowie Wielkopolskim. Datowanie budynku znajduje potwierdzenie w odpisach akt urzędów prowiantowych, zachowanych w Berlińskiej Bibliotece Państwowej. Zgodnie z zatwierdzonym przez Fryderyka Wilhelma raportem szefa Generalnego Komisariatu Wojennego, sygnowanym przez króla 2 września 1722 roku, w Gorzowie rozpoczęto budowę nowego magazynu zbożowego na 2 tysiące wispli zboża (ok. 1200 ton).

22 października 1976 roku władze konserwatorskie wpisały Spichlerz do rejestru zabytków. Gruntowny remont miał miejsce w latach 1980–88, po czym 31 stycznia 1989 obiekt przekazano oficjalnie na cele Muzeum Lubuskiego. Ponowny remont Spichlerza miał miejsce w latach 2010-2011. Jest to najstarszy zachowany zabytek architektury w mieście, po katedrze i murach obronnych.

W ramach obchodów 300-lecia Spichlerza Muzeum Lubuskie planuje m.in.:

  • otwarcie okolicznościowej wystawy pt. „Wartownik rzeki czasu – 300 lat gorzowskiego Spichlerza”;
  • inscenizacja dnia pracy Spichlerza w roku 1723 r.;
  • wykonanie okolicznościowego włazu do studzienki wodociągowej znajdującej się na dziedzińcu Spichlerza;
  • wykonanie okolicznościowego znaczka pocztowego.