otwarcie wystawy „Twój Znak – Twój Dom. Wizerunek Orła Białego w polskiej świadomości zbiorowej”

Wystawa „Twój Znak – Twój Dom. Wizerunek Orła Białego w polskiej świadomości zbiorowej” zorganizowana jest we współpracy z Nadwarciańskim Towarzystwem Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego w oparciu o przedmioty prywatne pozyskane czasowo od mieszkańców miasta Gorzowa i regionu, i funkcjonuje jako pokłosie lokalnej akcji obywatelskiej. Uzupełniają ją eksponaty ze zbiorów Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta. Wszystkie obiekty zaprezentowano w grupach tematycznych ujętych chronologicznie od 1918 roku do czasów współczesnych. W każdym zespole omówiono najważniejsze i częstokroć mało znane fakty dotyczące wizerunków godła polskiego oraz jego artystycznych transformacji w historii Polski (Orzeł Biały jako znak urzędowy, symbol wojskowy oraz znak służb cywilnych, wizerunek na pocztówce patriotycznej, w filatelistyce i na znaczkach Poczty Polskiej, na okolicznościowych telegramach patriotycznych, w dewocjonaliach i biżuterii patriotycznej, na plakietach i w medalierstwie artystycznym, na odznakach sportowych i turystycznych, w wydawnictwach patriotycznych, na drukach ulotnych i na plakacie patriotycznym).

Wystawę oglądać można od 9 listopada 2018 roku do 15 stycznia 2019 roku w Spichlerzu przy ul. Fabrycznej 1-3.

Organizatorzy: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego

Kurator wystawy: Jan Zalewski

Zadanie publiczne „Twój Znak – Twój Dom. Wizerunek Orła Białego w polskiej świadomości zbiorowej” jest współfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego.