rysunek dawnego grodu

Szanowni Państwo,

8 czerwca o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Santoku odbędzie się konferencja naukowa organizowana wspólnie przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Gminę Santok i Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim.
Na konferencji zostanie podpisane trójstronne porozumienie o współpracy.
Okazją do spotkania jest:
60. rocznica badań milenijnych na grodzisku w Santoku,
50. rocznica powstania Działu Archeologii Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim,
40. rocznica Muzeum Grodu Santok.

Program konferencji:

10:00
Rozpoczęcie konferencji i wystąpienia:
• Wójta Gminy Santok
• Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
• Dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Santok a Instytutem Archeologii i Etnologii PAN i Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
Wręczenie nagród za współpracę

10:45
Wystąpienia prelegentów (część pierwsza):
• prof. dr hab. Michał Kara (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), „Wczesnośredniowieczny Santok w „milenijnych” badaniach archeologicznych”
• Stanisław Sinkowski (Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim), „50 i 40 lat – rocznice gorzowskiej archeologii”

11:45
Przerwa kawowa

12:00
Wystąpienia prelegentów (część druga):
• prof. dr hab. Stanisław Rosik (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), „Komes Paweł i zagadkowy gród Zitarigroda. Santockie wątki w itinerarium misyjnym św. Ottona z Bambergu (1124-1125)”
• dr Andrzej Piotrowski (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Szczecin), „Warunki geologiczne dla powstania grodu Santok”
• dr Kinga Zamelska-Monczak (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), „Przestrzenne przeobrażenia ośrodka w Santoku we wczesnym średniowieczu”
• Stanisław Sinkowski (Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim), „Cmentarzyska kultury łużyckiej w Dolinie Dolnej Warty”
• dr Małgorzata Pytlak (Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim), „Dawne opactwo Cystersów i domena państwowa w Mironicach w świetle badań wykopaliskowych
Podsumowanie i nowe zagadnienia badawcze grodu santockiego”

14:35
Poczęstunek

15:15
Zwiedzanie wieży oraz grodziska piastowskiego

18:00
Zakończenie konferencji