Dzieci i młodzież

ZAPRASZAMY NA LEKCJE
I WARSZTATY MUZEALNE

Dział Edukacji i Promocji Muzeum Lubuskiego

Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach.

Uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych przemyśleń i działań twórczych. Lekcje i warsztaty prowadzone są przez pracowników Działu Edukacji i Promocji w przystępny i dopasowany do wieku uczestników sposób.

Czas trwania zajęć i opłaty:
Lekcja (1 godzina) – 3 zł/osoba
Warsztaty (1,5 godziny) – 5 zł/osoba
„Wypiek chleba” – Zagroda Młyńska – 130 zł

Zapraszamy od wtorku do piątku* po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub osobiście. Zgłoszenia przyjmujemy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Informacji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują:
Lidia Kardasz, Lech Dominik,
tel. 95 7 322 843 / 95 7 323 814, info@muzeumlubuskie.pl

* W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w poniedziałek – po wcześniejszym uzgodnieniu. W zależności od wybranego tematu zajęcia odbywają się na salach wystawowych, sali edukacyjnej lub w obu lokalizacjach. W jednym obiekcie nie może odbywać się kilka zajęć równocześnie. Ważne dla grup przyjezdnych: istnieje możliwość przeprowadzenia dwóch zajęć jednocześnie w dwóch różnych obiektach.

LEKCJE I WARSZTATY WPISUJĄ SIĘ W PODSTAWY PROGRAMOWE

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
POBIERZ LISTĘ TEMATÓW
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - I ETAP EDUKACYJNY
POBIERZ LISTĘ TEMATÓW
EDUKACJA SZKOLNA - II ETAP EDUKACYJNY
POBIERZ LISTĘ TEMATÓW
EDUKACJA GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
POBIERZ LISTĘ TEMATÓW
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module