Dzieci i młodzież

ZAPRASZAMY NA LEKCJE
I WARSZTATY MUZEALNE

Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach.

Uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych przemyśleń i działań twórczych. Lekcje i warsztaty prowadzone są przez pracowników muzeum i w przystępny i dopasowany do wieku uczestników sposób.

Czas trwania zajęć i opłaty:
Lekcja (1 godzina) – 5 zł/osoba
Warsztaty (1,5 godziny) – 7 zł/osoba

Zapraszamy od wtorku do piątku* po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub osobiście. Zgłoszenia przyjmujemy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
Małgorzata Ziętek
tel. 95 7 322 843 wewn.28

* W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w poniedziałek – po wcześniejszym uzgodnieniu. W zależności od wybranego tematu zajęcia odbywają się na salach wystawowych, sali edukacyjnej lub w obu lokalizacjach. W jednym obiekcie nie może odbywać się kilka zajęć równocześnie. Ważne dla grup przyjezdnych: istnieje możliwość przeprowadzenia dwóch zajęć jednocześnie w dwóch różnych obiektach.

LEKCJE I WARSZTATY WPISUJĄ SIĘ W PODSTAWY PROGRAMOWE

• EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
• EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
• EDUKACJA SZKOLNA: KLASY IV-VIII ORAZ KLASY GIMNAZJALNE
• EDUKACJA PONADPOSTAWOWA
Uwaga! Nowa oferta indywidualnych zajęć popołudniowych!

Pobierz folder informacyjny.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module