WYBIERZ LOKALIZACJĘ
ZESPÓŁ WILLOWO-OGRODOWY
W willi prezentowane są zabytki europejskiego rzemiosła artystycznego, numizmaty oraz wybrane dzieła dawnego malarstwa i rzeźby tworzone od średniowiecza do lat 30. XX wieku. W sąsiedniej, dwuskrzydłowej, parterowej oficynie z niewielkim dziedzińcem odbywają się wystawy czasowe. Budynki otacza ogród dendrologiczny o powierzchni 3,32 ha, w którym rośnie ponad 120 gatunków drzew i krzewów. Znajduje się tu też zrekonstruowany, kamienny grobowiec megalityczny.
SPICHLERZ
Zabytkowy biały Spichlerz to trójkondygnacyjna budowla o konstrukcji ryglowej, z murowanym przyziemiem, wzniesiona na rzucie prostokąta o wymiarach 14 x 57 m. Przechowywano w nim zboże przez dwieście lat, aż do 1975 roku. W otwartym w 2011 roku, po gruntownym remoncie, na czterech kondygnacjach prezentowane są zarówno wystawy stałe, jak i czasowe. Ekspozycje mają charakter bardzo różnorodny, od historycznych do wystaw malarstwa.
ZAGRODA MŁYŃSKA
Zagrodę Młyńską tworzą trzy obiekty: budynek gospodarczy, wozownia oraz zabytkowy młyn. Ten ostatni to jeden z nielicznych zachowanych dawnych młynów wodnych z częścią mieszkalną i częściowo zachowanymi urządzeniami. Prezentowane są tu ekspozycje związane z życiem na wsi oraz dawną kulturą i techniką wiejską. Odbywają się również warsztaty zwieńczone wypiekiem chleba w opalanym drewnem liściastym, ogrodowym piecu chlebowym oraz degustacją.
MUZEUM GRODU SANTOK
Muzeum Grodu Santok otwarte zostało 24 czerwca 1978 roku. Składa się ono z dwóch części. Ekspozycja zabytków archeologicznych znajduje się w budynku przy starej przeprawie przez Wartę, przez którą wiódł szlak handlowy prowadzący z Poznania do Szczecina i dalej do Wolina. Zwiedzaniu wystawy towarzyszy prezentacja multimedialna o dziejach Santoka. Natomiast po drugiej stronie Warty znajduje się grodzisko-rezerwat archeologiczny.
Image module
ZESPÓŁ WILLOWO-OGRODOWY
Banner image

KONWISARSTWO

To największa prezentacja zespołu obejmującego wyroby cynowe z okresu od XVII do XX wieku, pochodzące z warsztatów polskich i zachodnioeuropejskich. W zbiorze zawierającym sprzęty kultowe, będące wyposażeniem kościołów, jak również związane z obrzędami cechowymi, oraz naczynia domowego użytku znajdują się także obiekty wykonane przez konwisarzy landsberskich.

Image module
ZESPÓŁ WILLOWO-OGRODOWY
Banner image

SKARBCZYK

Część kolekcji numizmatycznej prezentującej skarby średniowieczne (XV wiek). Cenne znaleziska monet pochodzące z Gorzowa i ziem nad dolną Wartą i Notecią dokumentują rynek pieniężny średniowiecznej Nowej Monarchii.

Image module
ZESPÓŁ WILLOWO-OGRODOWY
Banner image

SALA PORTRETOWA

Galeria portretów epitafijnych duchownych ewangelickich (proboszczów, diakonów Parafii Mariackiej oraz inspektorów gorzowskiego okręgu kościelnego) stanowi dużą rzadkość w zbiorach muzealnych na terenie Polski i jest niezmiernie ciekawym przykładem tego rodzaju malarstwa cechowego pochodzącego z XVII i XVIII wieku.

Image module
ZESPÓŁ WILLOWO-OGRODOWY
Banner image

SIEŃ HERBOWA

W loggii z przeszklonymi arkadami prezentowane są herby przedstawicieli rodów nowomarchijskich wykonane w różnych materiałach i technikach.

Image module
ZESPÓŁ WILLOWO-OGRODOWY
Banner image

DAWNA SZTUKA ZDOBNICZA

To różnorodny i interesujący zbiór wyrobów rzemiosła artystycznego z XVII-XX wieku, obejmujący złotnictwo, szkło, porcelanę oraz meble. Pokazane zostały najróżnorodniejsze techniki zdobnicze i motywy, jakie stosowano przy dekoracji przedmiotów mających walory artystyczne.

Image module
ZESPÓŁ WILLOWO-OGRODOWY
Banner image

GALERIA RZEŹBY EUROPEJSKIEJ

Obejmuje wybrane rzeźby od XVII do XX wieku, wykonane przede wszystkim w marmurze, alabastrze i brązie, które zostały zaprezentowane w architektonicznym układzie przestrzennym willi.

Image module
ZESPÓŁ WILLOWO-OGRODOWY
Banner image

WNĘTRZA W STYLU BIEDERMEIER

W parterowych salach eklektycznej willi znajduje się szereg zrekonstruowanych biedermeierowskich wnętrz mieszkalnych, które były charakterystyczne w latach 1815-1848. Wyposażenie dostosowane do funkcji salonu, gabinetu i sypialni stanowią głównie meble będące w przeszłości w posiadaniu mieszczaństwa i szlachty nowomarchijskiej.

Image module
ZESPÓŁ WILLOWO-OGRODOWY
Banner image

HENRYK RODAKOWSKI „ALBUM PAŁAHICKIE”

To kameralna wystawa ukazująca tekę jedenastu akwarel namalowanych w latach 1867-1868 przez polskiego artystę o sławie europejskiej.

Image module
ZESPÓŁ WILLOWO-OGRODOWY
Banner image

SALA MALARSTWA POLSKIEGO

Eksponowane malarstwo pokazuje dzieła w różnych stylach i o rozmaitej tematyce, występujące od drugiej połowy XVIII wieku do lat 40. XX wieku.

SPICHLERZ
Banner image

CIVITAS, URBANISTYKA I ATRYBUTY MIASTA

w ramach ekspozycji GORZÓW NA SZLAKACH HISTORII

Wystawa prezentuje m.in. model Spichlerza wraz z opisem pierwotnego wykorzystania budynku, makietę miasta z pierwszej połowy XVII wieku, pozostałości gotyckiego ratusza wydobyte podczas prac archeologicznych na Starym Rynku, a także informacje o założeniu miasta i kościoła parafialnego.

Image module
SPICHLERZ
Banner image

WIEK PARY I ELEKTRYCZNOŚCI

w ramach ekspozycji GORZÓW NA SZLAKACH HISTORII

Wystawa ukazująca rozwój XIX-wiecznego przemysłu na podstawie Landsberga an the Warthe (dzisiejszego Gorzowa Wielkopolskiego) – prezentowane są tutaj informacje na temat fabrykantów, żeglugi, gazowni, tramwajów czy kolei.

Image module
SPICHLERZ
Banner image

WOJNY I KLĘSKI ŻYWIOŁOWE W DZIEJACH GORZOWA

w ramach ekspozycji GORZÓW NA SZLAKACH HISTORII

Wystawa pokazuje działania zbrojne, które miały miejsce na terenie dzisiejszego Gorzowa Wielkopolskiego oraz pochodzące stąd eksponaty: bomby, pistolety, szable, repliki uzbrojenia, groty od bełtów, oszczepu czy spisy, datowane na XV wiek.

Image module
SPICHLERZ
Banner image

ŻYCIE CODZIENNE W DAWNYM GORZOWIE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU

w ramach ekspozycji GORZÓW NA SZLAKACH HISTORII

Wystawa prezentuje nasze miasto na przełomie wieków, pokazuje jak ówcześnie ono wyglądało, jakimi przedmiotami otaczali się ludzie, jakie było ich życie codzienne.

Image module
SPICHLERZ
Banner image

TRUDNE POCZĄTKI POLSKIEGO GORZOWA

– Historia pionierskich dni w oparciu o dokumenty zgromadzone w Muzeum. 
W ramach ekspozycji GORZÓW NA SZLAKACH HISTORII

Ekspozycja prezentuje korzenie i procesy zmian zachodzących w mieście w pierwszym powojennym pionierskim okresie, ukazuje zaangażowanie, pasję, pracę i działalność na rzecz odbudowy i rozwoju miasta pierwszych polskich osadników przybyłych do Landsberga (obecnie Gorzowa Wielkopolskiego) w 1945 roku.

Image module
SPICHLERZ
Banner image

KRĄG ARSENAŁU 1955

To największa część zbiorów polskiego malarstwa współczesnego w naszym Muzeum. Nazwa kolekcji nawiązuje do słynnej Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale z 1955 roku, która odbywała się pod hasłem „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi”, a głównym jej założeniem było odnowienie humanistycznych treści sztuki polskiej. Artyści z „Kręgu Arsenału” zaprezentowali na wystawie sztukę sprzeciwiającą się obowiązującemu wówczas socrealizmowi. Imponujący zbiór malarstwa, rysunku i grafiki stanowi jedną z najwartościowszych kolekcji polskiej sztuki powojennej.

Image module
SPICHLERZ
Banner image

ANNA SZYMANEK

Anna Szymanek studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki. W Gorzowie Wielkopolskim mieszka od 1979 roku. Od 1964 roku uczestniczy w konkursach, wystawach i plenerach organizowanych w kraju, za granicą, a przede wszystkim w województwie lubuskim. Do połowy lat 80. podstawową dziedziną jej wypowiedzi artystycznej była ceramika, ale ze względów zdrowotnych musiała z niej zrezygnować. Obecnie wypowiada się głównie w rysunku i w malarstwie pastelami. Zdobywała nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych. Dwukrotnie była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Anna Szymanek zorganizowała sto interdyscyplinarnych plenerów artystycznych z udziałem plastyków z Polski i zagranicy. Była inicjatorem i kustoszem wystaw w Galerii Sztuki „Pod Pocztową Trąbką”. W 2017 roku została odznaczona Srebrnym Medalem Gloria Artis. Spytana, czy ma swój styl tworzenia, mówi: „Ja nie pracuję nad własnym stylem. On wynika ze mnie. To jest nieuchwytna rzecz. To jest coś, co tkwi i coś, co wychodzi. Coś, co zostaje na przedmiocie”.

Image module
Image module
ZAGRODA MŁYŃSKA
Banner image

ZAGRODA

W sadzie na terenie Zagrody stoi pasieka z zabytkowych uli kłodowych i zrekonstruowany piec chlebowy, przy którym we współpracy z piekarnią w Bogdańcu regularnie prowadzone są warsztaty wypieku chleba. Na wyspie młyńskiej przy budynku Muzeum przygotowano miejsce wypoczynku dla odwiedzających.

Image module
ZAGRODA MŁYŃSKA
Banner image

MŁYN

Trójkondygnacyjny budynek młyński o konstrukcji szkieletowej (szachulcowej) wzniesiony w 1826 roku w miejsce istniejącego wcześniej obiektu. W części młyńskiej zachowało się oryginalne wyposażenie młyna. Budynek został przystosowany do celów wystawienniczych. Niestety od 1 stycznia 2012 roku ze względu na zły stan techniczny części obiektu zwiedzającym udostępnione są wyłącznie pomieszczenia mieszkania młynarza.

Image module
ZAGRODA MŁYŃSKA
Banner image

BUDYNEK GOSPODARCZY

Dwukondygnacyjny budynek gospodarczy pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Mieści się w nim ekspozycja maszyn i narzędzi rolniczych pozostawionych na tych terenach przez ludność niemiecką i przywiezionych przez polskich osadników.

Image module
ZAGRODA MŁYŃSKA
Banner image

WOZOWNIA

z kuźnią i maglarnią

W dawnej szkieletowej wozowni, zrekonstruowanej w 1988 roku pod kierunkiem dra Wojciecha Sadowskiego, można zobaczyć trzy ekspozycje – kuźnię, maglarnię oraz wystawę  „Z nadwarciańskiej pasieki”. Pokazuje ona sprzęt pasieczny, spośród którego na szczególną uwagę zasługuje ul typu wielkopolskiego pochodzący z lat 30. XX wieku z Gostkowic, gm. Bogdaniec, oraz pułapka na matkę-pszczołę z lat 30. XX wieku z Santocka, gm. Kłodawa.

MUZEUM GRODU SANTOK
Banner image

DZIEJE GRODU W SANTOKU

z prezentacją multimedialną o dziejach Santoka

Wystawa archeologiczna oparta na znaleziskach pozyskanych z badań powojennych, ale poszerzona o dostępny zbiór zabytków poniemieckich. Zbudowana z segmentów tematycznych. Muzeum Grodu Santok znajduje się tuż przy przeprawie promowej. W okresie wiosenno-letnim można zwiedzanie połączyć z przeprawą na grodzisko.

Image module
MUZEUM GRODU SANTOK
Banner image

SANTOK W BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH 2007–2011

Prezentacja najnowszych wyników badań archeologicznych na grodzisku w Santoku w formie fotorelacji, której towarzyszy pokaz najciekawszych zabytków.

Image module
MUZEUM GRODU SANTOK
Banner image

BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA GRODZISKU W GLINIKU 2011

Mini wystawa obrazująca prace archeologiczne na grodzisku w Gliniku.

Image module
ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO WIZYTY W IZBIE PAMIĘCI WŁODZIMIERZA KORSAKA
Image module
KORSAKÓWKA
Banner image

IZBA PAMIĘCI WŁODZIMIERZA KORSAKA

Izba mieści się przy siedzibie Nadleśnictwa Kłodawa, w zabytkowym budynku dawnej powozowni. Znajduje się tutaj przygotowana przez Muzeum Lubuskie stała ekspozycja poświęcona życiu i twórczości Włodzimierza Korsaka – przyrodnika, fotografika, malarza, rysownika, pisarza, myśliwego, pioniera miasta Gorzowa – człowieka, który całe swoje życie poświęcił polskiej przyrodzie.

Sprawdź jeszcze ofertę naszych wystaw czasowych i atrakcje dla dzieci

WYSTAWY
CZASOWE
Banner image
DZIECI
W MUZEUM
Banner image