Dziękujemy za współpracę

WSZYSTKIM, KTÓRZY
WSPIERAJĄ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

Zapraszamy do nawiązania partnerskiej
i sponsorskiej współpracy wszystkich,
którzy pragną wspomagać rozwój kultury
w dowolnie wybranym obszarze.

 Wystawy, wydarzenia kulturalne, działalność badawcza, edukacyjna, publikacje, zbiory, pomoc w konserwacji zabytków – uwzględniając specyfikę działalności i oczekiwania Państwa firmy w realizacji społecznej misji, z całą pewnością razem znajdziemy odpowiednią formę współpracy. Partnerstwo i sponsoring to doskonała szansa na zbudowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku firmy oraz uzyskanie prestiżu i uznania społecznego. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy.

Z uwagą przysłuchujemy się ocenom dotychczasowych osiągnięć Muzeum
i chętnie przyjmujemy pomoc od zaangażowanych środowisk w określaniu kierunków jego dalszego rozwoju.

Nawiązaliśmy współpracę z Gorzowską Radą Seniorów,
dzięki której zyskujemy cenne opinie
w zakresie naszej oferty skierowanej do pokolenia 50+.
To dla nas zaszczyt, że razem możemy aktywnie uczestniczyć
w projektowaniu rozwiązań dla tej grupy odbiorców.

NASI SPONSORZY, MECENASI I PARTNERZY

RADA MUZEUM LUBUSKIEGO

Zgodnie z Ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim działa Rada Muzeum, która:

– sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1 ustawy o muzeach,

– ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność Muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

Członkowie Rady Muzeum są powoływani co 4 lata przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Skład Rady Muzeum w kadencji od 2019 roku:

 • Wiesław Ciepiela
 • Tadeusz Jędrzejczak
 • Ina Czaińska
 • Magdalena Sobierajczyk
 • Gustaw Nawrocki
 • Małgorzata Pera
 • Paweł Leszczyński
 • Błażej Skaziński
 • Magdalena Szymczyk
 • Anna Czekirda
 • Joanna Pisarewicz