Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury zabytkowych obiektów wchodzących w skład Zagrody Młyńskiej, będącej świadectwem tożsamości kulturalnej regionu i efektywnego wykorzystania zasobów kultury dla zwiedzających tym samym przystosowania do funkcji kulturalno-edukacyjnej i turystycznej.

Planowane efekty to:

  • ochrony infrastruktury zabytkowych obiektów,
  • ochrona krajobrazu kulturowego – Parku Krajobrazowego „Dolina Trzech Młynów”,
  • wprowadzenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej,
  • wdrożenie usługi e- kultury, w tym dla osób niepełnosprawnych,
  • udostępnienie obiektów dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych,
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej.

Wartość całkowita projektu – 7 597 288,26 zł

Dofinansowanie Funduszy Europejskich – 5 706 482,73 zł

Wkład finansowy Województwa Lubuskiego – 1.890.805,53 zł

Projekt realizowany w terminie 20.02.2014 r. – 30.10.2021 r.