Pragnących pogłębić swoją wiedzę

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA
Z BIBLIOTEKI MUZEALNEJ

Biblioteka Naukowa Muzeum Lubuskiego wraz z Archiwum Zakładowym z wydzielonym magazynem zbiorów bibliotecznych

Biblioteka Naukowa Muzeum Lubuskiego posiada w swoich zbiorach ponad 20 tys. woluminów. Są to przede wszystkim pozycje, w zakresie których muzeum się specjalizuje.

Biblioteka prowadzi wymianę wydawnictw z innymi bibliotekami muzeów i innych instytucji w całej Polsce. W ten sposób otrzymujemy wydawnictwa i katalogi dotyczące interesujących nas dziedzin, a i nasze wydawnictwa trafiają do osób zainteresowanych. Na potrzeby pracowników Muzeum wypożyczamy również książki z innych bibliotek.

Nasza biblioteka służy przede wszystkim pracownikom naukowym Muzeum i pod tym kątem jest gromadzony księgozbiór. Każdy zainteresowany może skorzystać ze zbiorów za pośrednictwem czytelni.

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 8-14,
w Zespole Willowo-Ogrodowym (oficyna) przy ul. Warszawskiej 35.

Z radością przyjmujemy dary w postaci książek, czasopism, katalogów – od osób, które chcą, by ich księgozbiór trafił w dobre ręce i był wykorzystany do badań naukowych i podczas przygotowywania wystaw. Wszystkim Darczyńcom zawsze dziękujemy!

Książki oraz czasopisma z zakresu: archeologii, etnografii, historii, sztuki, numizmatyki.
Wydawnictwa ogólne: słowniki, leksykony, bibliografie, mapy oraz przeróżne katalogi z wystaw z Polski, a także z wystaw z muzeów zagranicznych.
Zbiór regionalików, czyli książek poświęconych miastu Gorzów (dawniej Landsberg) oraz okolicznym miejscowościom z terenu województwa lubuskiego.
Magazyn starodruków, czyli ksiąg wydanych między XV a XVIII wiekiem – m.in. różne wydania Biblii w tłumaczeniu Marcina Lutra.

NASZE WYBRANE WYDAWNICTWA

Zespół pracowników naukowych

MUZEUM TWORZĄ LUDZIE I ICH PASJE

Zespół pracowników Muzeum Lubuskiego liczy 48 osób, w tym 12 pracowników naukowych. Historycy sztuki, historycy, fotograficy, filolodzy, edukatorzy, archeolodzy, konserwatorzy zabytków i etnografowie łączą opracowywanie i udostępnianie zbiorów z działalnością naukową. Jej efektem są nie tylko wystawy stałe i czasowe organizowane w Muzeum Lubuskim i w innych ośrodkach, lecz także wystąpienia oraz liczne publikacje. Pracownicy merytoryczni biorą udział w specjalistycznych sesjach naukowych w kraju i za granicą, a także przygotowują wykłady i referaty przeznaczone dla szerszej publiczności. Są autorami książek, licznych artykułów zarówno specjalistycznych, jak i popularnonaukowych. Publikowane w katalogach wystaw treści dotyczące eksponatów są wynikiem ich wnikliwych badań prowadzonych nad zbiorami.

Agnieszka Dębska

adiunkt, p.o. kierownika filii Zespół Willowo-Ogrodowy
Zabytkoznawca – muzealnik, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2014-2018. Zajmuje się Historią Regionu do 1945 roku. Jest autorką i współautorką publikacji poświęconych krajobrazowi kulturowemu, problematyce ochrony zabytków regionu oraz miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

e-mail: a.debska@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 732 28 43 wewn. 24

Lech Dominik

kustosz, kierownik filii Spichlerz
Artysta fotografik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się fotografią w obszarze sztuki, wystawiennictwem, typografią, edytorstwem i edukacją. Realizuje wystawy i wydawnictwa dotyczące sztuki i fotografii artystycznej i historycznej, jest biegłym sądowym w dziedzinie sztuki – realizacja obrazu filmowego, fotografii, reklamy wizualnej.

e-mail: l.dominik@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 732 28 43 wewn. 26

dr Mirosław Pecuch

kustosz dyplomowany, p.o. kierownika filii Zagroda Młyńska w Bogdańcu
Etnograf, absolwent Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor i współautor wystaw muzealnych oraz licznych artykułów naukowych. Prowadzi działalność edukacyjną. Wspólnie ze Związkiem Ukraińców w Polsce realizuje Ogólnopolskie Konkursy Pisanek im. Michała Kowalskiego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

e-mail: m.pecuch@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 751 00 07

dr Małgorzata Pytlak

kustosz dyplomowany, kierownik filii Muzeum Grodu w Santoku
Archeolog. Specjalizuje się w kulturze materialnej późnego średniowiecza, w szczególności zgłębiając zagadnienia garncarstwa oraz liturgii pogrzebu na terenach ówczesnej Nowej Marchii. Prowadzi nadzory i badania wykopaliskowe. Jest autorką i realizatorką cyklu edukacyjnego dla uczniów szkół gminy Santok „Popularyzacja archeologii i historii regionu”.

e-mail: m.pytlak@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 732 28 43 wewn. 34

Stanisław Sinkowski

kustosz, Dział Archeologii
Archeolog. Kataloguje zabytki, opracowuje i publikuje wyniki badań archeologicznych, organizuje wystawy i odczyty. Realizuje ratownicze badania archeologiczne (nadzory i wykopaliska). Specjalizuje się w osadnictwie pradziejowym i wczesnośredniowiecznym w Dolinie Dolnej Warty, ze szczególnym uwzględnieniem okresu kultury łużyckiej.

e-mail: s.sinkowski@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 722 54 68 wewn. 323

Hanna Kotas

adiunkt, zastępca kierownika filli Spichlerz
Geograf. Jest przewodnikiem i edukatorem – prowadzi warsztaty oraz lekcje dla dzieci i młodzieży, a także oprowadza zwiedzających po muzealnych zakamarkach. W kręgu jej zainteresowań jest historia, muzyka i rękodzieło.

e-mail: h.kotas@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 722 54 68 wewn. 339

Izabela Ignatowicz

adiunkt, Dział Archeologii
Archeolog. Zajmuje się archeologią regionu, archeologią pradziejową i średniowieczna. Prowadzi nadzory i badania wykopaliskowe, opracowuje zabytki. Specjalizuje się w okresie późnego średniowiecza, archeologii cmentarzy.

e-mail: i.ignatowicz@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 722 54 68 wewn. 324

Janusz Michalski

kustosz, Dział Sztuki
Historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się sztuką dawną. Realizuje wystawy stałe i czasowe. Specjalizuje się w europejskim rzemiośle artystycznym z przełomu XIX i XX wieku, a ponadto pasjonuje się sztuką ikoniczną. Jest autorem i współautorem katalogów, artykułów i opracowań poświęconych rzeźbie i rzemiosłu artystycznemu.

e-mail: j.michalski@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 732 28 43 wewn. 29

Jan Zalewski

kustosz, Technika i Militaria
Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury ze specjalnością muzealnictwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe z zakresu konserwacji zabytków metalowych. Zajmuje się dziejami techniki oraz historycznym uzbrojeniem. Specjalizuje się w historii nowożytnej techniki wojskowej oraz ewolucji systemu obronnego dawnego Gorzowa. Realizuje projekty rekonstrukcyjne, publikuje artykuły naukowe oraz prezentuje autorskie wystawy tematyczne.

e-mail: j.zalewski@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 722 54 68 wewn. 337

Informacje dla osób przekazujących obiekty do Muzeum

PRZYJMOWANIE DO ZBIORU – POZYSKIWANIE MUZEALIÓW

Layer
Layer
Layer
KONTAKT W SPRAWIE PRZEKAZANIA OBIEKTÓW DO ZBIORÓW MUZEALNYCH:
Marian Frątczak, główny inwentaryzator
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 732 28 43 (wewn. 35)

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim pozyskuje obiekty do zbiorów drogą zakupów, darów, przekazów i badań własnych (Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku).

POBIERZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA

W celu przekazania obiektów do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

  • telefoniczny – pod numerem telefonu 957 32 28 43,
  • pocztą tradycyjną – na adres instytucji (Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski),
  • pocztą elektroniczną – na adres info@muzeumlubuskie.pl,
  • osobiście.

Jeśli kierownik działu merytorycznego, opiekun zbiorów lub główny inwentaryzator uzna, że obiekt jest interesujący z punktu widzenia Muzeum, na miejscu sporządzany jest protokół przyjęcia do rozpoznania. Sprawdzana jest wówczas legalność oraz autentyczność obiektów, ich wartość artystyczna, historyczna i naukowa, a także zgodność z profilem zbiorów Muzeum.

Główny inwentaryzator nadzoruje liczbę wpływających do rozpoznania obiektów, a następnie przedkłada dyrektorowi wniosek o zwołanie zespołu ds. muzealiów.
Zespół taki zbiera się w zależności od potrzeb, raz na kilka miesięcy. Dlatego prosimy o cierpliwość. W trakcie posiedzenia ustala się dokładną wartość obiektów oraz decyduje o tym, czy zostaną włączone do zbiorów muzealnych.

Obiekty, których nie włączono do zbiorów, są zwracane właścicielom.
Włączenie obiektów do zbiorów muzealnych lub przyjęcie w depozyt następuje na podstawie odpowiedniej umowy (kupna/aktu darowizny/depozytu) oraz protokołu przyjęcia do zbiorów, podpisanych między Muzeum a sprzedającym/przekazującym.