Zespół pracowników naukowych

MUZEUM TWORZĄ LUDZIE I ICH PASJE

Zespół pracowników Muzeum Lubuskiego liczy 48 osób, w tym 12 pracowników naukowych. Historycy sztuki, historycy, fotograficy, filolodzy, edukatorzy, archeolodzy, konserwatorzy zabytków i etnografowie łączą opracowywanie i udostępnianie zbiorów z działalnością naukową. Jej efektem są nie tylko wystawy stałe i czasowe organizowane w Muzeum Lubuskim i w innych ośrodkach, lecz także wystąpienia oraz liczne publikacje. Pracownicy merytoryczni biorą udział w specjalistycznych sesjach naukowych w kraju i za granicą, a także przygotowują wykłady i referaty przeznaczone dla szerszej publiczności. Są autorami książek, licznych artykułów zarówno specjalistycznych, jak i popularnonaukowych. Publikowane w katalogach wystaw treści dotyczące eksponatów są wynikiem ich wnikliwych badań prowadzonych nad zbiorami.

Ewa Ryś-Celmer

adiunkt, kierownik Działu Ochrony Zbiorów

e-mail: e.rys.celmer@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 732 28 43

Lech Dominik

kustosz, kierownik filii Spichlerz
Artysta fotografik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się fotografią w obszarze sztuki, wystawiennictwem, typografią, edytorstwem i edukacją. Realizuje wystawy i wydawnictwa dotyczące sztuki i fotografii artystycznej i historycznej, jest biegłym sądowym w dziedzinie sztuki – realizacja obrazu filmowego, fotografii, reklamy wizualnej. W roku 2019 otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2020 roku „Motyla” – Kulturalną Nagrodę Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

e-mail: l.dominik@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 732 28 43 wewn. 26
tel. kom. 661 837 520

dr Mirosław Pecuch

kustosz dyplomowany, p.o. kierownika filii Zagroda Młyńska w Bogdańcu
Etnograf, absolwent Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor i współautor wystaw muzealnych oraz licznych artykułów naukowych. Prowadzi działalność edukacyjną. Wspólnie ze Związkiem Ukraińców w Polsce realizuje Ogólnopolskie Konkursy Pisanek im. Michała Kowalskiego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

e-mail: m.pecuch@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 751 00 07
tel. kom. 728 866 095

dr Małgorzata Pytlak

kustosz dyplomowany, kierownik filii Muzeum Grodu w Santoku
Archeolog. Specjalizuje się w kulturze materialnej późnego średniowiecza, w szczególności zgłębiając zagadnienia garncarstwa oraz liturgii pogrzebu na terenach ówczesnej Nowej Marchii. Prowadzi nadzory i badania wykopaliskowe. Jest autorką i realizatorką cyklu edukacyjnego dla uczniów szkół gminy Santok „Popularyzacja archeologii i historii regionu”. Wyróżniona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

e-mail: m.pytlak@muzeumlubuskie.pl
tel. kom. 662 257 611

Stanisław Sinkowski

kustosz, kierownik Działu Archeologii i Numizmatyki
Archeolog. Kataloguje zabytki, opracowuje i publikuje wyniki badań archeologicznych, organizuje wystawy i odczyty. Realizuje ratownicze badania archeologiczne (nadzory i wykopaliska). Specjalizuje się w osadnictwie pradziejowym i wczesnośredniowiecznym w Dolinie Dolnej Warty, ze szczególnym uwzględnieniem okresu kultury łużyckiej. W 2019 roku został wyróżniony "Motylem" – Kulturalną Nagrodą Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

e-mail: s.sinkowski@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 722 54 68 wewn. 323
tel. kom. 662 257 621

Hanna Kotas

adiunkt, zastępca kierownika filli Spichlerz
Geograf. Jest przewodnikiem i edukatorem – prowadzi warsztaty oraz lekcje dla dzieci i młodzieży, a także oprowadza zwiedzających po muzealnych zakamarkach. W kręgu jej zainteresowań jest historia, muzyka i rękodzieło.

e-mail: h.kotas@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 722 54 68 wewn. 339

Izabela Ignatowicz

adiunkt, zastępca kierownika filii Muzeum Grodu Santok
Archeolog. Zajmuje się archeologią regionu, archeologią pradziejową i średniowieczna. Prowadzi nadzory i badania wykopaliskowe, opracowuje zabytki. Specjalizuje się w okresie późnego średniowiecza, archeologii cmentarzy.

e-mail: i.ignatowicz@muzeumlubuskie.pl
tel. kom. 662 257 611

Kamila Dzwonkowska

adiunkt, filia Muzeum Grodu Santok
Z wykształcenia etnolog, z zamiłowania autorka komiksów dla dzieci. W Muzeum zajmuje się prowadzeniem zajęć edukacyjnych oraz oprowadzaniem zwiedzających. W wolnych chwilach bardzo lubi czytać książki i słuchać poezji śpiewanej.

e-mail: k.dzwonkowska@muzeumlubuskie.pl
tel.: 662 257 611

Monika Anna Kowalska

kustosz, kierownik filii Zespół Willowo-Ogrodowy
Historyk, absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, studia podyplomowe z zakresu wiedzy o społeczeństwie i integracji europejskiej. Zajmuje się historią najnowszą miasta Gorzowa Wielkopolskiego i regionu po roku 1945 oraz wydzielonymi zbiorami: spuścizną po Włodzimierzu Korsaki i Witoldzie Karpyzie. Realizuje wystawy stałe i czasowe dotyczące historii, inicjuje i realizuje projekty z zakresu edukacji historycznej, specjalizuje się w dziejach miasta Gorzowa po 1945 roku, ze szczególnym uwzględnieniem powojennych migracji i osadnictwa.

e-mail: m.kowalska@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 732 28 43

Paweł Kaźmierczak

adiunkt, zastępca kierownika Działu Archeologii i Numizmatyki
(ur. 1974 w Kole) numizmatyk, historyk, archeolog. Absolwent archeologii i historii na UAM. Pracuje w Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim od 2004 roku. Uczestnik badań archeologicznych prowadzonych przez Instytut Archeologii UAM, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Instytut Archeologii i Etnologii PAN, m.in. w Kuczkowie, Kowalewku, Głuchowie, Domasławiu i Ruszkowie Pierwszym. Udział w projektach badawczych: Polskie Skarby Wczesnośredniowieczne, Dziedzictwo kulturowe Puszczy Białowieskiej. Autor publikacji głównie o tematyce numizmatycznej. Współuczestnik pozyskania do zbiorów muzealnych licznych depozytów monetarnych i niemonetarnych, m.in. wczesnośredniowiecznego skarbu z Kunic (289 monet), piętnastowiecznego skarbu ze Strzelec Krajeńskich (2000 monet), czy zespołu monet z kościoła w Ośnie Lubuskim (400 monet).

e-mail: p.kazmierczak@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 722 54 68

Krzysztof Jędrzejczak

adiunkt, kierownik Działu Historii i Sztuki

e-mail: k.jedrzejczak@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 732 28 43 wewn. 24

dr Karolina Korenda-Gojdź

adiunkt, Dział Historii i Sztuki

e-mail:
k.korenda-gojdz@muzeumlubuskie.pl
tel. 95 732 28 43

Jan Zalewski

kustosz, Dział Historii i Sztuki
Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury ze specjalnością muzealnictwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe z zakresu konserwacji zabytków metalowych. Zajmuje się dziejami techniki oraz historycznym uzbrojeniem. Specjalizuje się w historii nowożytnej techniki wojskowej oraz ewolucji systemu obronnego dawnego Gorzowa. Realizuje projekty rekonstrukcyjne, publikuje artykuły naukowe oraz prezentuje autorskie wystawy tematyczne.

e-mail: j.zalewski@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 722 54 68 wewn. 337

Rafał Wyganowski

asystent muzealny, Dział Archeologii i Numizmatyki
Absolwent filologii polskiej w Akademii Gorzowskiej oraz archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczył w badaniach archeologicznych w Santoku oraz w licznych pracach na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i w jego okolicach. Obszarem jego zainteresowań naukowych jest okres wczesnego średniowiecza, a w szczególności problematyka badawcza związana ze średniowiecznym uzbrojeniem.

e-mail: r.wyganowski@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 722 54 68

NASZE WYBRANE WYDAWNICTWA

Image module

„Do drugiego numeru rocznika zaprosiliśmy ekspertów zewnętrznych zajmujących się na co dzień pracą naukową i badawczą oraz realizujących ambitne projekty, z których wszyscy czerpiemy. Jesteśmy zaszczyceni, że na łamach naszej publikacji będą mogli Państwo przeczytać artykuły dr Kingi Zamelskiej-Monczak z poznańskiego oddziału PAN, współpracującej z naszym muzeum w Santoku, prof. Krzysztofa Stefaniaka, paleozoologa z Uniwersytetu Wrocławskiego zajmującego się słynnym gorzowskim nosorożcem Stefanią, czy dra Jarosława Lewczuka i Henryka Kustosza, którzy podzielili się wynikami badań we wnętrzu remontowanego po pożarze kościoła katedralnego w Gorzowie. (…)Zapraszam do lektury i dialogu, bo muzeum to my wszyscy!” (fragment wstępu dyrektor Ewy Pawlak).

POBIERZ: Custodia 2 tom

Image module

„Santok: strażnica i klucz Królestwa Polskiego. Wyniki badań z lat 1958-1965”, red. Kinga Zamelska-Monczak, wyd. Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Książka prezentuje prowadzone ponad 50 lat temu badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego grodziska w Santoku. Dostarczyły one bogatego zestawu źródeł ilustrujących życie jego mieszkańców na pograniczu Wielkopolski i Pomorza od VIII do XV wieku. Pozyskane dane pozwoliły określić charakter i prześledzić przemiany ośrodka santockiego od etapu osiedla – usytuowanego w rozlewiskach Warty i Noteci, poprzez wieloczęściowy, rozległy gród, aż do niewielkiego gródka na kopcu. Publikacja jest 13 tomem serii wydawniczej „Origines Polonorum”, której redaktorem jest prof. Przemysław Urbańczyk.

Image module

Lech Dominik, „Waldemara Kućki spacer po Gorzowie (lata 60. i 70.)”, tom II

Drugi tom albumu „Waldemara Kućki spacer po Gorzowie”. Książka prezentuje kolejne 355 zdjęć wykonanych przez fotoreportera, artystę fotografika i działacza społecznego – Waldemara Kućkę. Fotografie uporządkowano tematycznie w rozdziałach: „Miasto”, „Nowe budownictwo:, „Przemysł”, „Stilon”, „Zebrania, pochody”, „Solidarność”. Ukazują one wizerunki miejsc znanych mieszkańcom i ukochanych przez wielu gorzowian, ważnych również z punktu widzenia historii miasta.

Image module

Lech Dominik, „Waldemara Kućki spacer po Gorzowie (lata 60. i 70.)”, tom I

Trzecie wydanie pierwszego tomu bestsellerowego albumu „Waldemara Kućki spacer po Gorzowie”. Książka prezentuje 340 zdjęć wykonanych przez fotoreportera, artystę fotografika i działacza społecznego – Waldemara Kućkę. Fotografie uporządkowano tematycznie w rozdziałach: „Sceny rodzajowe”, „Arsenał”, „Rzeka Warta”, „Jan Korcz”, „Miasto”, „Tramwaje”. Stanowią one swobodną podróż po mieście, miejscach znanych gorzowianom, najczęściej uczęszczanych przez artystę, dziś ważnych z punktu widzenia historii miasta. W 2018 roku publikację uhonorowano Nagrodą Rektora UAM w Poznaniu za najlepszą książkę popularnonaukową, przyznawaną w ramach konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy.

Image module

Małgorzata Pytlak „Późnośredniowieczny warsztat garncarski ze Smolnicy. Rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń”

Jak wyglądał późnośredniowieczny warsztat garncarski na terenach Nowej Marchii i Pomorza Zachodniego? Jakimi narzędziami posługiwali się ówcześni garncarze? W jaki sposób wytwarzane były naczynia o dnach kulistych?
W publikacji podjęto próbę odpowiedzi na powyższe pytania, przyjmując za podstawę wyniki analizy zbioru naczyń (ponad 5000 ułamków) pozyskanych z późnośredniowiecznego warsztatu garncarskiego, podczas badań archeologicznych w Smolnicy.

Publikacja współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych.
Książka dostępna bezpłatnie w bibliotece Muzeum. W przypadku wysyłki prosimy o kontakt: biblioteka@muzeumlubuskie.pl

Image module

„Custodia. Rocznik Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim”

„Rocznik jest zbiorem informacji i artykułów związanych z naszą działalnością statutową i naukowymi obszarami zainteresowań. Zamysłem tego wydawnictwa jest prezentacja muzealników i ich pracy oraz informacji o zabytkach znajdujących się w naszych zbiorach. W roczniku znajdą też Państwo kalendarium najważniejszych wydarzeń, zrealizowanych w minionym roku przedsięwzięć i projektów.” (fragment wstępu dyrektor Ewy Pawlak).

Do nabycia w Zespole Willowo-Ogrodowym przy ul. Warszawskiej 35 w cenie 25 zł.

Image module

„Malarstwo i rysunek Janiny Jasińskiej-Luterek ze zbiorów Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim”

Katalog towarzyszący wystawie czasowej „Malarstwo i rysunek Janiny Jasińskiej-Luterek”, której wernisaż odbył się 1 marca 2019 roku w Spichlerzu przy ul. Fabrycznej 1-3.

Image module

Janusz Michalski, „Secesyjne rzemiosło artystyczne w kolekcji Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim”

Katalog jest pierwszym naukowym opracowaniem dokumentującym secesyjne rzemiosło artystyczne około 1900 roku, zgromadzone po wojnie w naszej instytucji. Szczegółowo przedstawia zróżnicowany zbiór wyrobów secesyjnych wykonanych głównie z metalu (cyna, srebro, miedź), ceramiki i witrażu, a także meble, zegary i inne przedmioty. Omówiono w nim ponadto firmy działające w tym okresie, związane z prezentowanymi obiektami.

Image module

„Od Muzeum Ziemi Lubuskiej do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta – 70 lat działalności Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim (1945-2015)”

Wydawnictwo pod redakcją Moniki Kowalskiej i Wojciecha Popka prezentuje historię Muzeum w Gorzowie i sylwetki muzealników, historyków, pasjonatów, osób związanych z instytucją na tle rozwoju administracji gorzowskiej. Stanowi kompendium wiedzy na temat cennych zbiorów, kolekcji, wystaw, osób i wieloletniej działalności Muzeum i pełni funkcję edukacyjną.

Image module

Dr Tadeusz Szczurek, „Późnośredniowieczne skarby monet z pogranicza Królestwa Polskiego, Śląska i Brandenburgii”

Książka ma charakter ściśle naukowy, w sposób wyczerpujący przedstawia materiał źródłowy, odnoszący się zarówno do numizmatyki, jak i do historii pieniądza, wzbogacony obszernym materiałem ilustracyjnym (fotografie monet, mapy wykresy, diagramy). Zawiera monografie sześciu skarbów, ukrytych w okresie od około 1390 do około 1521 roku, które przedstawiają wszystkie rodzaje monet znajdujących się w obiegu i deponowanych w późnym średniowieczu na ziemiach nad dolną Wartą i Notecią oraz na Środkowym Nadodrzu.

Pragnących pogłębić swoją wiedzę

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA
Z BIBLIOTEKI MUZEALNEJ

Biblioteka Naukowa Muzeum Lubuskiego wraz z Archiwum Zakładowym z wydzielonym magazynem zbiorów bibliotecznych

Biblioteka Naukowa Muzeum Lubuskiego posiada w swoich zbiorach ponad 20 tys. woluminów. Są to przede wszystkim pozycje, w zakresie których muzeum się specjalizuje.

Nasza biblioteka służy przede wszystkim pracownikom naukowym Muzeum i pod tym kątem jest gromadzony księgozbiór. Każdy zainteresowany może skorzystać ze zbiorów za pośrednictwem czytelni.

Biblioteka prowadzi wymianę wydawnictw z innymi bibliotekami muzeów i innych instytucji w całej Polsce. W ten sposób otrzymujemy wydawnictwa i katalogi dotyczące interesujących nas dziedzin, a i nasze wydawnictwa trafiają do osób zainteresowanych. Na potrzeby pracowników Muzeum wypożyczamy również książki z innych bibliotek.

Książki oraz czasopisma z zakresu: archeologii, etnografii, historii, sztuki, numizmatyki.
Wydawnictwa ogólne: słowniki, leksykony, bibliografie, mapy oraz przeróżne katalogi z wystaw z Polski, a także z wystaw z muzeów zagranicznych.
Zbiór regionalików, czyli książek poświęconych miastu Gorzów (dawniej Landsberg) oraz okolicznym miejscowościom z terenu województwa lubuskiego.
Magazyn starodruków, czyli ksiąg wydanych między XV a XVIII wiekiem – m.in. różne wydania Biblii w tłumaczeniu Marcina Lutra.
Informacje dla osób przekazujących obiekty do Muzeum

PRZYJMOWANIE DO ZBIORU – POZYSKIWANIE MUZEALIÓW

Layer
Layer
Layer
KONTAKT W SPRAWIE PRZEKAZANIA OBIEKTÓW
DO ZBIORÓW MUZEALNYCH:
Ewa Ryś-Celmer, kierownik Działu Ochrony Zbiorów
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 732 28 43

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
pozyskuje obiekty do zbiorów drogą zakupów, darów,
przekazów i badań własnych
(Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku).

POBIERZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA

W celu przekazania obiektów do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

  • telefoniczny – pod numerem telefonu 957 32 28 43,
  • pocztą tradycyjną – na adres instytucji (Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski),
  • pocztą elektroniczną – na adres info@muzeumlubuskie.pl,
  • osobiście.

Jeśli kierownik działu merytorycznego, opiekun zbiorów lub główny inwentaryzator uzna, że obiekt jest interesujący z punktu widzenia Muzeum, na miejscu sporządzany jest protokół przyjęcia do rozpoznania. Sprawdzana jest wówczas legalność oraz autentyczność obiektów, ich wartość artystyczna, historyczna i naukowa, a także zgodność z profilem zbiorów Muzeum.

Główny inwentaryzator nadzoruje liczbę wpływających do rozpoznania obiektów, a następnie przedkłada dyrektorowi wniosek o zwołanie zespołu ds. muzealiów.
Zespół taki zbiera się w zależności od potrzeb, raz na kilka miesięcy. Dlatego prosimy o cierpliwość. W trakcie posiedzenia ustala się dokładną wartość obiektów oraz decyduje o tym, czy zostaną włączone do zbiorów muzealnych.

Obiekty, których nie włączono do zbiorów, są zwracane właścicielom.
Włączenie obiektów do zbiorów muzealnych lub przyjęcie w depozyt następuje na podstawie odpowiedniej umowy (kupna/aktu darowizny/depozytu) oraz protokołu przyjęcia do zbiorów, podpisanych między Muzeum a sprzedającym/przekazującym.