AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA MUZEUM

zachęcamy do śledzenia naszych stron w mediach społecznościowych @MuzeumLubuskie. Informacji o wydarzeniach można również szukać w bezpłatnym miejskim miesięczniku informacyjnym SPAM.
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działka nr 127/2 położonej w Bogdańcu przy ulicy Leśnej o powierzchni 5600 m2.