Lekcje muzealne

Dział Edukacji i Promocji zachęca nauczycieli i wychowawców do zapoznania się z ofertą edukacyjną dla wszystkich poziomów nauczania na rok 2016/2017.

Zajęcia (lekcje i warsztaty) prowadzone są od wtorku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym. W celu usprawnienia dostępu do naszej oferty edukacyjnej, zgłoszenia terminów zajęć będą przyjmowane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
W jednym obiekcie nie może odbywać się kilka zajęć równocześnie.
Istnieje możliwość przeprowadzenia dwóch zajęć jednocześnie w dwóch różnych obiektach (ważne dla grup przyjezdnych).
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w poniedziałek – po wcześniejszym uzgodnieniu.
Dzieci i młodzież, która znajduje się na zajęciach lub na terenie Muzeum, jest pod opieką nauczyciela / opiekuna, który je przyprowadził.
Czas trwania zajęć:
lekcja – 1 godzina
warsztaty – 1,5 godziny
Opłata:
lekcje – 3 zł za osobę
warsztaty – 5 zł za osobę
Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
Dział Edukacji i Promocji
Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Warszawska 35
tel. 95 7322 843, 95 7323 814

Osoba odpowiedzialna: Lidia Kardasz
Kierownik Działu: Lech Dominik
www.muzeumlubuskie.pl

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Podczas zajęć realizowane są treści podstawy programowej wszystkich form wychowania przedszkolnego (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych).

1. Moja pierwsza wizyta w muzeum (lekcja) [Treści: 7.1 i 9.1] 2. Bądź jak muzealnik (warsztaty) [Treści: 7.1 i 9.1] 3. Instrumenty muzyczne – dawniej i dziś (lekcja) [Treści: 8.1] 4. Co nam w duszy gra (warsztaty) [Treści: 8.1] 5. Czar Bożego Narodzenia (lekcja) [Treści: 9.1] 6. Bożonarodzeniowe ozdabianie (warsztaty) [Treści: 9.1] 7. Stół wielkanocny – dawniej i dziś (warsztaty) [Treści: 9.1] 8. Pisanka, kraszanka… (lekcja) [Treści: 9.1] 9. Zwyczaje, obyczaje, wróżby i tradycje (lekcja) [Treści: 9.1] 10. Andrzejkowe zwyczaje (warsztaty) [Treści: 9.1] 11. Dziecięce zabawy z dawnych czasów (warsztaty) [Treści: 9.1] 12. Klej, nożyczki, barwny ścinek, zróbmy Dziadkom upominek! (warsztaty) [Treści: 9.1] 13. Mały artysta – zabawa z kolorami (warsztaty) [Treści: 9.2] 14. Ze sztuką za pan brat (lekcja) [Treści: 9.1] 15. Sprawdźmy, co wiecie o błękitnej planecie! (warsztaty) [Treści: 11] 16. Co w belkach piszczy? (warsztaty) [Treści: 7.1 oraz 9.1] 17. Jesień – roztargniona malarka (warsztaty) [Treści: 9.2] 18. Przygoda z archeologią (warsztaty) [Treści: 9.1]

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: I ETAP EDUKACYJNY

Podczas zajęć realizowane są treści podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

 

1. Moja pierwsza wizyta w muzeum (lekcja) [Treści: 7.1 oraz 9.1] 2. Bądź jak muzealnik (warsztaty) [Treści: 7.1 oraz 9.1] 3. Instrumenty muzyczne – dawniej i dziś (warsztaty) [Treści: 3.1c] 4. Co nam w duszy gra? (warsztaty) [ML] 5. Czar Bożego Narodzenia (lekcja) [Treści: 4.1a] 6. Bożonarodzeniowe ozdabianie (warsztaty) [Treści – : 4.1a] 7. Stół wielkanocny – dawniej i dziś (warsztaty) [Treści: 4.1a] 8. Pisanka, kraszanka… (lekcja) [Treści: 4.1a] 9. Zwyczaje, obyczaje, wróżby i tradycje (lekcja) [Treści: 4.1a] 10. Andrzejkowe zwyczaje (warsztaty) [Treści: 4.1a] 11. Dziecięce zabawy z dawnych czasów (warsztaty) [Treści: 4.1a] 12. Klej, nożyczki, barwny ścinek, zróbmy Dziadkom upominek! (warsztaty) [Treści: 4.1a] 13. Mały artysta – zabawa z kolorami (warsztaty) [Treści: 9.2] 14. Ze sztuką za pan brat (lekcja) [Treści: 49.1] 15. Sprawdźmy co wiecie o błękitnej planecie! (warsztaty) [ML] 16. Co w belkach piszczy? (warsztaty) [ML] 17. Jesień – roztargniona malarka (warsztaty) [ML] 18. Moja mała historia i historia mojej rodziny (warsztaty) [Treści: 5.2] 19. Gorzów – moje miasto nad Wartą – symbole miasta (warsztaty) – przedmiotu historia i społeczeństwo [Treści: 2.1] 20. O tolerancji słów kilka – mniejszości narodowe i etniczne (lekcja) [Treści: 5.4] 21. Anno Domini 1791 (lekcja) [Treści: 5.7] 22. Ogród to też muzeum (lekcja) – edukacja przyrodnicza [Treści: 1.2] 23. Moja pierwsza wizyta w muzeum (lekcja) – plastyka [Treści: 1a] 24. Bądź jak muzealnik (warsztaty) – plastyka [Treści: 1a] 25. Tematyka regionalna w twórczości artysty malarza Jana Korcza (warsztaty) – plastyka [Treści: 1a] 26. „Krąg Arsenału” – kolekcja sztuki współczesnej (warsztaty) – plastyka [Treści: 1a] 27. Mały artysta – zabawa z kolorami (warsztaty) – plastyka [Treści: 2a] 28. Ze sztuką za pan brat (lekcja) – plastyka [Treści: 3a] 29. Przygoda z archeologią (warsztaty) [Treści: 9.1a]

EDUKACJA SZKOLNA: II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV-VI

Podczas zajęć realizowane są treści podstawy programowej:

1. Moja mała historia i historia mojej rodziny (warsztaty) – historia i społeczeństwo [Treści: 1.3] 2. Świat naszych dziadków (lekcja) – historia i społeczeństwo [Treści: 1.4] 3. Gorzów – moje miasto nad Wartą – symbole miasta (warsztaty) – historia i społeczeństwo [Treści: 2.1] 4. Sekrety miniaturowego miasta – makieta XVII-wiecznego Gorzowa (lekcja) – historia i społeczeństwo [Treści: 2.1] 5. Proszę wstać, Sąd idzie! (warsztaty) – historia i społeczeństwo [Treści: 2.3] 6. Anno Domini 1791 (lekcja) – historia i społeczeństwo [Treści: 3.1] 7. O tolerancji słów kilka – mniejszości narodowe i etniczne (lekcja) – historia i społeczeństwo [Treści: 3.3] 8. Z archeologią za pan brat (lekcja) – historia i społeczeństwo [Treści: 8.3] 9. Na starej fotografii (lekcja) – historia i społeczeństwo [Treści: 8.3] 10. Willa Schroedera (lekcja) – historia i społeczeństwo [Treści: 8.3] 11. Historia książką pisana (lekcja) – historia i społeczeństwo [Treści: 9.1] 12. Nie od razu Polskę zbudowano. Santok „Strażnica i klucz królestwa” (lekcja) – historia i społeczeństwo [Treści: 10.3] UWAGA! Lekcja przeprowadzana w Muzeum Grodu Santok w Santoku
13. Od murów obronnych do fortyfikacji ziemnych w dziejach Gorzowa (lekcja) – historia i społeczeństwo [Treści: 2.1] 14. O tym, czy lubuskie jest „warte zachodu”… (lekcja) – historia i społeczeństwo [Treści: 2.1] 15. Ogród to też muzeum (lekcja) – przyroda [Treści: 4.3] 16. Nauka może być fajna! (warsztaty) – przyroda [Treści wybrane z: 3, 6, 10] 17. Moja pierwsza wizyta w muzeum (lekcja) – plastyka [Treści: 1.1] 18. Bądź jak muzealnik (warsztaty) – plastyka [Treści: 1.1] 19. Tematyka regionalna w twórczości artysty malarza Jana Korcza (warsztaty) – plastyka [Treści: 1.1] 20. „Krąg Arsenału” – kolekcja sztuki współczesnej (warsztaty) – plastyka [Treści: 1.1] 21. Przygoda ze sztuką – collage  (warsztaty) – plastyka [Treści: 2.1] 22. Ze sztuką za pan brat (lekcja) – plastyka [Treści: 3.1] 23. Sprawdźmy co wiecie o błękitnej planecie! (warsztaty) – przyroda [Treści: 4.3] 24. Co w belkach piszczy? (warsztaty) – plastyka [Treści: 1.1] 25. Przygoda z archeologią (warsztaty) – historia i społeczeństwo [Treści: 8]

EDUKACJA GIMNAZJALNA: III ETAP EDUKACYJNY

Podczas zajęć realizowane są treści podstawy programowej:

1. Nie od razu Polskę zbudowano. Santok „Strażnica i klucz królestwa” (lekcja) – historia [Treści: 1.1 i 13.2] UWAGA! Lekcja przeprowadzana w Muzeum Grodu Santok w Santoku
2. Naczynia jako źródła archeologiczne (lekcja) – historia [Treści: 1.1] 3. Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne na terenie Gorzowa (lekcja) – historia [Treści: 1.1] 4. Średniowieczne zabytki kultury w regionie (lekcja) – historia [Treści: 12.3] 5. Historia książką pisana (lekcja) – historia [Treści: 17.3] 6. Renesansowe zabytki sztuki w regionie (lekcja) – historia [Treści: 19.5] 7. Barokowe zabytki sztuki w regionie (lekcja) – historia [Treści: 20.5] 8. Anno Domini 1791 (lekcja) – historia [Treści: 26.2] 9. Klasycystyczne zabytki sztuki w regionie (lekcja) – historia [Treści: 26.4] 10. Od murów obronnych do fortyfikacji ziemnych w dziejach Gorzowa (lekcja) – historia [Treści: 31] 11. O tym, czy lubuskie jest „warte zachodu”? (lekcja) – wiedza o społeczeństwie [Treści: 18.2] 12. Bądź jak muzealnik (warsztaty) – plastyka, zajęcia artystyczne – przedmiot uzupełniający [Treści: 1.1] 13. Tematyka regionalna w twórczości artysty malarza Jana Korcza (warsztaty) – plastyka [Treści: 1.1] 14. „Krąg Arsenału” – kolekcja sztuki współczesnej (warsztaty) – plastyka [Treści: 1.1] 15. Oczami impresjonisty (warsztaty) – plastyka, zajęcia artystyczne – przedmiot uzupełniający [Treści: 2.1] 16. Co w belkach piszczy? (warsztaty) – plastyka [Treści: 1.1] 17. Co warto wiedzieć o sztuce współczesnej? (lekcja) – plastyka, zajęcia artystyczne – przedmiot uzupełniający [Treści: 3.1] 18. Nauka może być fajna! (warsztaty) – fizyka [Treści wybrane] 19. Sprawdźmy co wiecie o błękitnej planecie! (warsztaty) – biologia [Treści wybrane]

EDUKACJA PONADGIMNAZJALNA: IV ETAP EDUKACYJNY

Podczas zajęć realizowane są treści podstawy programowej:

1. Kręte drogi ku niepodległości (lekcja) historia – zakres podstawowy [Treści: 2.1], historia – zakres rozszerzony [Treści: V.4.1] 6. Anno Domini 1791 (lekcja) historia – zakres rozszerzony [Treści: III.6.3] 9. Biedermeier – nowa epoka sztuki mieszczańskiej (lekcja) historia – zakres rozszerzony [Treści: IV.6.6] 12. Socrealizm a wystawa młodej plastyki polskiej w warszawskim Arsenale w 1955 roku (lekcja) historia – zakres rozszerzony
[Treści: V.14.2] 14. Historia książką pisana (lekcja) historia – zakres rozszerzony [Treści: C.2.1] 15. Jeden kraj – wiele kultur (lekcja) historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający [Treści: E.5.2] 16. Pieniądz w dziejach Polski (lekcja) historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający [Treści: A.6.2] 18. „Krąg Arsenału” – kolekcja sztuki współczesnej (warsztaty) wiedza o kulturze [Treści: 1.3 i treści: 3.5] 22. Co w belkach piszczy? (warsztaty) wiedza o kulturze [Treści: 1.1] 23. O tym, czy lubuskie jest „warte zachodu”… (lekcja) – wiedza o społeczeństwie – zakres rozszerzony [Treści: 28.6]