Edukacja i Promocja

Kierownik – mgr Lech Dominik
Zespół Willowo-Ogrodowy, ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 095 732 28 43 wew. 26
e-mail: l.dominik@muzeumlubuskie.pl

 

Praca działu wynika ze struktury wewnętrznej Muzeum Lubuskiego i koncentruje się wokół kilku głównych zagadnień:
Wystawiennictwo – realizujemy wszystkie wystawy muzealne stałe i czasowe na własnym  terenie i poza nim, poczynając od zleconego scenariusza, a kończąc na organizacji wernisaży.
Wydawnictwa  – znaczącą częścią działalności jest redakcja wszystkich wydawanych w Muzeum wydawnictw, obejmuje redakcję stałą, projekt plastyczny, projekt edytorski i typograficzny, fotografię, skład komputerowy i zlecanie gotowych publikacji do drukarni, kontakty z drukarniami. Częścią składową tej działalności jest redakcja cyklicznego czasopisma „Czas i Przestrzeń”.
Edukacja – dział realizuje szeroką działalność edukacyjną poprzez organizację wykładów, lekcji muzealnych, sympozjów, konferencji i imprez cyklicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Public relations – ważną formą działalności jest szeroko rozumiany kontakt z środkami masowego przekazu, prowadzenie polityki informacyjnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku instytucji na zewnątrz.
Biblioteka – udostępnia dla mieszkańców miasta i regionu wartościowe publikacje o charakterze naukowym z zakresu dziedzin będących w zainteresowaniu Muzeum Lubuskiego.
Biblioteka nie prowadzi działalności w postaci wypożyczania książek na zewnątrz, interesujące pozycje można przeglądać na miejscu.
Biblioteka jest czynna w:
poniedziałki – piątki 7.00-15.00