SAKRALNA RZEŹBA LUDOWA

Posted on Posted in dzialalnosc

 

 

ZE ZBIORÓW DZIAŁU ETNOGRAFII MUZEUM LUBUSKIEGO IM. JANA DEKERTA

Człowiek ma naturalną potrzebę identyfikacji z jakąś grupą. Jedynie część swojej osobowości jesteśmy w stanie wytworzyć sami, resztę przejmujemy od innych ludzi w formie kultury. Człowiek wykorzeniony, tj. wyrwany z kultury charakterystycznej dla swojej społeczności, jest zagubiony w świecie.
 
 

    Kultury opierają się na tradycji. Zerwanie z tradycją prowadzi nieuchronnie do utraty własnej tożsamości kulturowej, a to jest jednoznaczne z alienacją jednostek i dezintegracją zbiorowości. Szczególnie istotne znaczenie kultura tradycyjna ma dla ziem zachodnich Polski, których społeczności są konglomeratem wielu grup regionalnych niosących różne wzory kulturowe.
    Bardzo ważną pozycję w kulturze tradycyjnej zajmuje sztuka ludowa. Na Ziemi Lubuskiej szczególne miejsce należy oddać rzeźbiarzom, którzy wytworzyli własne, niepowtarzalne style. Rzeźby powstałe w naszym regionie są świadectwem myśli i uczuć oraz wrażliwości artystycznej autorów, a także oddziałujących na nich społeczności odbiorców. Ich popularność świadczy między innymi o zauważalnej tendencji do poszukiwania swoich korzeni.
Niniejsza wystawa jest prezentacją ludowej rzeźby sakralnej ze zbiorów Działu Etnografii Muzeum Lubuskiego, obejmuje wybrane prace rzeźbiarzy tworzących w północnej części województwa lubuskiego, a także zamieszkujących w innych regionach Polski. W zdecydowanej większości są to rzeźby powstałe w okresie powojennym – świadczy to o tym, że tradycja świątkarstwa trwa nieprzerwanie do dziś. Twórcy ludowi dzięki dużej swobodzie i żywej inwencji wnoszą nieustannie coraz nowe elementy plastyczne najczęściej związane z krajobrazem i wzbogacają odziedziczone wzory. Zdaniem Aleksandra Błachowskiego „wbrew różnym pesymistom współczesna rzeźba ludowa o treściach religijnych stanowiąc w dużym stopniu kontynuację tradycji sztuki ludowej zawiera dużo nowych, twórczych pomysłów. Sakralna tematyka w naszej rzeźbie ludowej panowała do okresu międzywojennego, po 1945 roku twórcy inspirowani przez organizatorów konkursów i wystaw zaczęli przedstawiać treści świeckie, głównie wiejsko-ludowe, ale też historyczne. Na ogół jednak dzieła o treściach religijnych dominują poziomem artystycznym. Jest to zjawisko kulturowe ogromnie interesujące”.

 
{gallery}etnografia/rzezba_sakralna{/gallery}