Informacja

Posted on Posted in informacja_glowna

W dniach 22.08.-24.08.2016 r. Muzeum będzie nieczynne ze względu na udział w szkoleniu
w ramach projektu „Włącz ich w kulturę!” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w celu zwiększenia kompetencji pracowników z obsługi osób z niepełnosprawnościami
oraz poszerzenie kręgu odbiorców naszej oferty kulturalnej.