Korcz

Posted on Posted in Archiwum, Archiwum wystaw

 

Dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

zaprasza na wystawę

 Jan Korcz znany i nieznany

Spichlerz przy ul. Fabrycznej 1-3

Wystawa jest najpełniejszą dotychczas ekspozycją dorobku Jana Korcza – obejmuje ponad dwieście prac artysty, spośród których większość pochodzi ze zbiorów prywatnych. Wiele obrazów nigdy nie było pokazywanych publicznie. Znajdują się tutaj również prace, które były prezentowane na retrospektywie w 1977 roku.

Obrazy z kolekcji prywatnych i te, które są własnością Muzeum Lubuskiego zostały zestawione w grupy przedstawiające wizerunek procesu twórczego artysty. Zamiast w typowym układzie chronologicznym zestawiono je tematycznie, pokazując obok siebie te najbardziej eksperymentalne lub grupy motywów często poruszanych przez Jana Korcza.

Wystawa jest efektem akcji przeprowadzonej w 2014 roku, do której zostali zaproszeni mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego posiadający prace Jana Korcza. Do projektu włączyło się około 50 osób i instytucji, które udostępniły w sumie ponad 180 obrazów, grafik i rysunków. Dokumentacją procesu jest katalog.

W tym roku obchodzimy 110. rocznicę urodzin artysty.

Jan Korcz urodził się 1 stycznia 1905 roku w Samborze. Tam uzyskał w 1925 roku świadectwo dojrzałości. Następnie przez kilka lat pracował jako nauczyciel w Brześciu nad Bugiem. W 1930 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie skończył prywatną Szkołę Sztuk Pięknych im. Wojciecha Gersona, Państwowy Instytut Robót Ręcznych oraz Szkołę Malarstwa i Rysunku im. Konrada Krzyżanowskiego.

Związek artysty z Gorzowem rozpoczął się na początku 1947 roku pracą w Domu Społecznym, a następnie w Państwowym Koedukacyjnym Liceum Handlowym.

Od tej pory Jan Korcz zdobytą wiedzę i doświadczenie dydaktyczne wykorzystywał w kształceniu młodzieży na polu malarstwa i technik plastycznych. Był postacią niezmiernie lubianą, skupiał wokół siebie środowisko adeptów i żądnych wskazówek młodych plastyków.

Jubileusz 50-lecia pracy twórczej uczczony został zorganizowaną w 1977 roku dużą retrospektywną wystawą zorganizowaną w gorzowskim Muzeum.

Jan Korcz zmarł 16 marca 1984 roku w Gorzowie Wielkopolskim.

Twórczość Jana Korcza – artysty o dużych wymaganiach w stosunku do własnej i uczniów działalności – obfitowała w mnóstwo obrazów o różnych technikach i tematach. Malował więc dziesiątki pejzaży i martwych natur, podejmował próby oddania klimatu i nastroju błahych niekiedy fragmentów i zakątków miasta, starych budowli i zdeformowanych wiekiem drzew.

(życiorys w oparciu o tekst katalogu z 2007 roku)