Zakończenie cyklu

Posted on Posted in Edukacja

Podsumowanie cyklu edukacyjnego „Popularyzacja archeologii i historii regionu” w Muzeum Grodu Santok w Santoku

 
       W roku szkolnym 2013/2014 w Muzeum Grodu Santok w Santoku przeprowadzono po raz ósmy zajęcia edukacyjne „Popularyzacja archeologii i historii regionu”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas czwartych szkół podstawowych w Lipkach Wielkich i Santoku.

     „Popularyzacja archeologii i historii regionu” to cykl edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą o archeologii, muzealnictwie oraz rozbudzenie zainteresowań historią Santoka i okolicy. Zajęcia miały dwuczłonową formułę; wykład prowadzony przez pracownika muzeum oraz wykonanie przez uczniów pracy plastycznej ilustrującej tematykę zajęć.
       Prace plastyczne zostały ocenione przez pracowników Muzeum: Lecha Dominika, Janusza Michalskiego oraz Małgorzatę Pytlak.
     Konkurs historyczny odbył się 9 czerwca 2014 r. Dwie trzyosobowe drużyny – reprezentanci obu szkół – odpowiadali na pytania oraz rozwiązywali zadania, sprawdzające ich wiedzę z przeprowadzonych zajęć.
      Zarówno jury konkursu, w składzie: Wanda Wieleba, nauczyciel historii w szkole w Santoku, Anna Kleinrok, ucząca historii w szkole w Lipkach Wielkich, przewodnicząca Liliana Kudełko, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku, jak i zaproszeni goście: Stanisław Chudzik – wójt gminy Santok, Marta Bobrowska – dyrektor szkoły w Santoku, Piotr Kowalewski– z-ca dyrektora szkoły w Santoku, Ferdynand Sańko – dyrektor szkoły w Lipkach Wielkich, a także pracownicy Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., byli miło zaskoczeni wiedzą uczniów i bardzo dobrą znajomością dziejów Santoka, pojęć z zakresu historii, archeologii i muzealnictwa.
     Niewielką przewagą punktową zwyciężyli uczniowie ze szkoły w Lipkach Wielkich. Drużyny z obydwu szkół zostały obdarowane nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie plastycznym w siedmiu kategoriach.
     W sumie rozdano 27 nagród rzeczowych, ufundowanych przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., ponadto wszyscy uczniowie – uczestnicy cyklu edukacyjnego – otrzymali od wójta gminy tabliczkę czekolady.
     Na koniec spotkania wykonano pamiątkową fotografię.
     Konkurs prowadziła animatorka cyklu edukacyjnego – Małgorzata Pytlak.

Małgorzata Pytlak

{gallery}archeologia/edukacja_201314{/gallery}