Protokół z obrad komisji konkursu pisanek

Posted on Posted in Imprezy, Imprezy

PROTOKÓŁ Z OBRAD KOMISJI
45. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PISANEK
im. MICHAŁA KOWALSKIEGO
WYNIKI KONKURSU

Komisja 45. Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego w składzie:
dr Mirosław Pecuch – etnograf, Muzeum Lubuskie, przewodniczący komisji
mgr Hanna Błauciak – etnograf, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
mgr Irena Boruszczak-Hubiak – zastępca przewodniczącego gorzowskiego koła Związku Ukraińców w Polsce
mgr Lech Dominik – artysta fotografik, Muzeum Lubuskie
mgr Grażyna Kostkiewicz-Górska – etnograf, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Gorzowie Wielkopolskim
dr hab. Beata Orłowska – Dyrektor Akademickiego Centrum Badan Euroregionalnych
Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
mgr Lidia Świątkowska – przewodnicząca gorzowskiego koła Zjednoczenia Łemków
mgr Andrzej Wołyniec – etnograf
po obejrzeniu 144 pisanek nadesłanych przez 26 autorów i zakwalifikowaniu 24 autorów postanowiła przyznać następujące nagrody:

w technice batikowo-pisakowej:
I miejsce – Anna Misiło-Bodnar, Olsztyn
II miejsce – Barbara Pawlicka, Gwieździn k. Człuchowa
III miejsce – Aleksandra Charko, Nowotki k. Elbląga

w technice batikowo-szpilkowej:
I miejsce – Teresa Drapała, Tychy
II miejsce – Anna Kuncik, Przemków
III miejsce – Alina Jakubowska, Bielsk Podlaski

w technice drapanej:
I miejsce – Elżbieta Krupa, Gorzów Wielkopolski
II miejsce – Rozalia Duda, Główczyce
III miejsce – Paulina Pieluszczak, Trzebicz k. Drezdenka

w technikach mieszanych:
I miejsce – Olga Paleczna, Gliwice
II miejsce – Ryszard Glegoła, Wrocław
III miejsce – Lucyna Jacek, Dukla

Komisja Konkursowa postanowiła ponadto przyznać wyróżnienia dla
Anny Farańczuk z Olsztyna i Ireny Maksymczak z Przemkowa
Komisja Konkursowa składa szczególne podziękowania za długoletni udział
w Konkursach Pisanek im. Michała Kowalskiego dla:
Aleksandry Charko z Nowotek k. Elbląga,
Rozalii Dudy z Główczyc,
Henryka Pieluszczaka z Trzebicza k. Drezdenka,
Pauliny Pieluszczak z Trzebicza k. Drezdenka,
Jana Wanatko z Zielonej Góry,
Anny Kuncik z Przemkowa
Komisja Konkursowa dziękuje wszystkim twórcom, którzy nadesłali swoje prace na 45. Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego:
Amelii Giżewskiej, kl. III a, SP nr 2 im. kap. W. Wysockiego z Bielska Podlaskiego
Cezaremu Głowackiemu z Gorzowa Wielkopolskiego
Angelinie Górskiej, kl. III a, SP nr 2 im. kap. W. Wysockiego z Bielska Podlaskiego
Andrzejowi Pecuchowi z Gorzowa Wielkopolskiego (l. 8)
Edycie Serniak z Białego Boru
Darii Świątkowskiej z Gorzowa Wielkopolskiego (l. 8)
Natalii Świątkowskiej z Gorzowa Wielkopolskiego (l. 11)
Agacie Terebińskiej-Bulińskiej z Gorzowa Wielkopolskiego
Bartłomiejowi Tomczuk, kl. III a, SP nr 2 im. kap. W. Wysockiego z Bielska Podlaskiego
oraz DPS nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” z Gorzowa Wielkopolskiego
Wszystkie prace nadesłane na Konkurs prezentowane będą na wystawie pokonkursowej, której otwarcie nastąpi 9.04.2017 r. o godz. 15 w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta – „Spichlerz” przy ul. Fabrycznej 1-3 w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski, 03.04.2017