Dzień Archeologii

Posted on Leave a commentPosted in Edukacja

Dzień Archeologii 2016     Z okazji przypadającego na dziś internetowego Dnia Archeologii 2016 chcielibyśmy zaprezentować na międzynarodowym forum pozyskany niedawno do naszych zbiorów skarb z Kunic, pow. słubicki z końca X wieku. Kolejna edycja Dnia Archeologii jest organizowana przez Instytut Prahistorii UAM we współpracy z Polską Akademią Nauk, Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i Muzeum […]

SAKRALNA RZEŹBA LUDOWA

Posted on Leave a commentPosted in dzialalnosc

    ZE ZBIORÓW DZIAŁU ETNOGRAFII MUZEUM LUBUSKIEGO IM. JANA DEKERTA Człowiek ma naturalną potrzebę identyfikacji z jakąś grupą. Jedynie część swojej osobowości jesteśmy w stanie wytworzyć sami, resztę przejmujemy od innych ludzi w formie kultury. Człowiek wykorzeniony, tj. wyrwany z kultury charakterystycznej dla swojej społeczności, jest zagubiony w świecie.    

Zakończenie cyklu

Posted on Leave a commentPosted in Edukacja

Podsumowanie cyklu edukacyjnego „Popularyzacja archeologii i historii regionu” w Muzeum Grodu Santok w Santoku          W roku szkolnym 2013/2014 w Muzeum Grodu Santok w Santoku przeprowadzono po raz ósmy zajęcia edukacyjne „Popularyzacja archeologii i historii regionu”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas czwartych szkół podstawowych w Lipkach Wielkich i Santoku.

Późnośredniowieczne naczynia o dnach kulistych

Posted on Leave a commentPosted in Badania

Małgorzata Pytlak Późnośredniowieczne naczynia o dnach kulistych w zbiorach gorzowskiego Muzeum Przedmiotem artykułu jest prezentacja naczyń codziennego użytku o dnach kulistych, znajdujących się w zbiorach gorzowskiego Muzeum. Naczynia te, ze względu na formę, zwane są literaturze niemieckojęzycznej Bombengefäße (Nawrolski 1978, s. 156). O ich wyjątkowości stanowi kulisty kształt, uzyskiwany w wyniku połączenia lepionego ręcznie dna i […]

Badania archeologiczno-architektoniczne

Posted on Leave a commentPosted in Badania

Badania archeologiczno-architektoniczne w Mironicach, na terenie byłego Opactwa Cystersów w 2005 roku   Badania wykopaliskowe w Mironicach, gm. Kłodawa zostały zainicjowane w 1999 roku przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w ramach programu tworzenia „Szlaku Cysterskiego”.