SAKRALNA RZEŹBA LUDOWA

Posted on Leave a commentPosted in dzialalnosc

    ZE ZBIORÓW DZIAŁU ETNOGRAFII MUZEUM LUBUSKIEGO IM. JANA DEKERTA Człowiek ma naturalną potrzebę identyfikacji z jakąś grupą. Jedynie część swojej osobowości jesteśmy w stanie wytworzyć sami, resztę przejmujemy od innych ludzi w formie kultury. Człowiek wykorzeniony, tj. wyrwany z kultury charakterystycznej dla swojej społeczności, jest zagubiony w świecie.