Informacja

Posted on Leave a commentPosted in informacja_glowna

W dniach 22.08.-24.08.2016 r. Muzeum będzie nieczynne ze względu na udział w szkoleniu w ramach projektu „Włącz ich w kulturę!” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu zwiększenia kompetencji pracowników z obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz poszerzenie kręgu odbiorców naszej oferty kulturalnej.

Depozyt

Posted on Leave a commentPosted in Nabytki

Depozyt prawnuka Johannesa Gottlieba Hermanna Pauckscha         Wszystkich zainteresowanych dziejami naszego miasta pragniemy poinformować, że Muzeum Lubuskie od niedawna stało się depozytariuszem bogatej dokumentacji związanej z Zakładem Budowy Maszyn H. Pauckscha. Dzięki trosce i życzliwości prawnuka wielkiego landsberskiego przedsiębiorcy – pana Wolfharta Pauckscha, a przede wszystkim jego pasji historycznej, w gabinecie Historii Dawnej Miasta Gorzowa […]

Gabinet Sztuki Dawnej – konserwacja zbiorów

Posted on Leave a commentPosted in Konserwacje

W roku sprawozdawczym przekazano do konserwacji sześć obrazów Fritza Dischera (1880-1983), malarza pejzażysty urodzonego w Landsbergu. Są to przede wszystkim nastrojowe olejne obrazy wykonane w latach 1908-1910 w czasie podróży studyjnych w Tatry. Z okresu późniejszego pochodzi olejny autoportret artysty namalowany ok. 1940 roku, w którym osiągnięty został pogłębiony wyraz psychologiczny. Konserwacji obiektów dokonano w […]

Skargi i wnioski

Posted on Leave a commentPosted in informacja_glowna

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2015 Dyrektora Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim interesanci zewnętrzni w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są przez Dyrektora Muzeum lub jego zastępcę w każdy wtorek w godz. 8.00 do 10.00.

Dział Historii Regionu

Posted on Leave a commentPosted in Nabytki

Nowe eksponaty w dziale Historii Muzeum Lubuskie systematycznie zwiększa zbiory dokumentujące przeszłość miasta i regionu. Do ksiąg inwentarzowych gabinetu Historii Dawnej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i regionu do 1945 roku w ostatnich miesiącach wpisano: 1. Wieszak na ubrania, l ćw. XX w.       2. Kalendarz (notatnik), wydany z okazji setnej rocznicy założenia „Kabelfabrik”, 1930 […]