Photographer

Amanda Smit
Photographer
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value
Phone
+61 (383) 76-62-84
Email
dynamicframeworks@gmail.com
Address
121 King St, Melbourne VIC 3000, Australia

Porozumienie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym podpisane!

Image module

Dziś, 16 listopada 2020 roku, w Zespole Willowo-Ogrodowm przy ul. Warszawskiej 35 dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim mgr Jerzy Kaliszan oraz dyrektor Muzeum Lubuskiego dr Ewa Pawlak podpisali porozumienie, którego głównym celem jest wspólne tworzenie oferty kulturalno-edukacyjnej. Porozumienie formalizuje działania i projekty, które z powodzeniem realizujemy razem od lat.
A współpracujemy w obszarach:
– edukacji – korzystając wzajemnie ze swoich zasobów kadrowych i sprzętowych, biorąc udział w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, udostępniając zbiory muzealne do celów edukacyjnych czy konsultując ofertę edukacyjną dla szkół i przedszkoli;
– kultury – upowszechniając dziedzictwo kulturowe regionu (poprzez organizowanie konkursów, wystaw, przykłady dobrych praktyk);
– nauki – organizując konferencje naukowe, metodyczne i tematycznie związane z naszą działalnością.