Photographer

Amanda Smit
Photographer
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value
Phone
+61 (383) 76-62-84
Email
dynamicframeworks@gmail.com
Address
121 King St, Melbourne VIC 3000, Australia

Lekcje muzealne dla dzieci – „Naczynia archeologiczne jako przykład źródeł materialnych”.

Image module

6 listopada w wilii Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta odbyły się kolejne zajęcia realizowane w ramach projektu „Nie święci garnki lepią. Opracowanie i publikacja późnośredniowiecznego warsztatu garncarskiego ze Smolnicy”. W lekcji muzealnej prowadzonej przez dr Małgorzatę Pytlak brali udział uczniowie klasy IVa ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim. Pani Małgorzata Pytlak wygłosiła wykład na temat naczyń oraz zaprezentowała uczniom kilka historycznych eksponatów. Następnie dzieci samodzielnie wykonały naczynia z plasteliny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych” a jego partnerem jest Miasto i Gmina Dębno.