Photographer

Amanda Smit
Photographer
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value
Phone
+61 (383) 76-62-84
Email
dynamicframeworks@gmail.com
Address
121 King St, Melbourne VIC 3000, Australia

W dniu 06.08.2019 r. odbyło się spotkanie, na którym w licznym gronie omawialiśmy istotne dla nas tematy. W pierwszy kolejności wróciliśmy do poprzedniej narady w sprawie drenażu zewnętrznego.  Wykonawca przystąpił już do czynnej realizacji zadania, oraz poczynił pewne kroki w przygotowanie projektu drenażu wewnętrznego. Drugą bardzo ważna kwestią był stan techniczny konstrukcji drewnianej budynku Młyna. Podczas dyskusji ustalone zostały kryteria wyboru belek z konstrukcji nadające się do renowacji bądź wymiany.